שחזור מידעאם אינכם רואים את התמונות שצילמתם: יש להפסיק להשתמש בכרטיס הזיכרון. אין לפרמט את הכרטיס גם אם המצלמה מורה לכם לעשות. פרמוט עלול למחוק את התמונות לתמיד

אין להשתמש במצלמה באשר הסוללות חלשות. הדבר יכול לגרום לאיבוד המידע ונזק לכרטיס הזיכרון

ודא שהמצלמה סיימה את הכתיבה לכרטיס לפני הוצאתו מהמצלמה. כאשר האור הירוק או vאדום מהבהבים סימן שהתהליך לא הסתיים.

אין לנסות לדחוס כמה שיותר תמונות בתוך הכרטיס. הדבר יכול לגרום למחיקת קבצים במערכת ההפעלה של הכרטיס. והמצלמה לא תזהה את הכרטיס . מומלץ להוריד את התמונות למחשב לפני שבכרטיס מתמלאשחזור מידע

פרמט את הכרטיס במצלמה ולא במחשב. המחשב עשוי לפרמט את הכרטיס בצורה שונה מאשר המצלמה והמצלמה לא תזהה את הכרטיס

אין לבצע כל פעולת כתיבה בכרטיס הזיכרון באמצעות מחשב. יש להוריד את התמונות למחשב ורק לאחר מכן לערוך את התמונות. .תוכנת מחשב מבצעת פעולות אילו באופן שונה מאשר מצלמה ועשויה לגרום נזק לתיקיות

למד היטב כיצד לתפעל את המצלמה שלך, במקרים רבים איבוד המידע נובע מתפעול לקוי של המצלמה. למד כיצד לפרמט וכיצד לאתחל את הכרטיס ואת ההבדלים בין מחיקת תמונה אחת ומחיקת כל הכרטיס.