שחזור מידעשחזור מידע מדיסק קשיח

כרטיס זיכרון

שיחזור מידע מזכרונות יו אס בי

שיחזור מידע מטלפונים ניידים

שיחזור מידע מסמארטפונים

שיחזור מידע ממערך רייד

שיחזור מידע מרחוק

אנו יכולים לתקן ולחדש את כל סוגי התקליטוריםשחזור מידע

תקליטורי שמע

תקליטורי נתונים

DVD

מקוריים או צרובים

שחזור מידע מכרטיס זיכרון/ דיסק און קי

שחזור מידע מתקליטור/Mini DV

תיקון תקליטור שרוט יחיד

תיקון תקליטור נוסף