שחזור מידע מתקליטורים שונה בתכלית משחזור מידע ממדיות אחרות. בניגוד לדיסק קשיח הארוז במארז מיוחד אטום ללכלוך ואבק, תקליטורים הם מדייה ניידת חשופה למכות שפשופים ושריטות.

חברות שחזור נעזרות בתוכנות מיוחדות כדי לשחזר את המידע, אולם כאשר לתקליטור ניגרם נזק פיזי שאינו מאפשר לצורב לקרא את התקליטור אין שום דרך לשחזר את המידע בעזרת תוכנות שחזור. חברת ד”ר דיסק נעזרת בציוד חדשני המיועד לתיקון תקליטורים כדי לחדש את התקליטור לפני ביצוע כל פעולת שחזור. במקרים רבים פעולה זאת לבדה מספיקה כדי לפתור את הבעיה ומיתרת פעולות שחזור נוספות . עלות תיקון /חידוש תקליטור נמוכה משמעות מעלויות שחזור (ראה מחירון) . רק לאחר שאנו מוודאים כי איבוד המידע לא נגרם כתוצאה מנזק פיסי , אנו עוברים לשחזור לוגי.

תקלות אופייניות בהם אנו מטפלים

תקליטור אינו עולהשחזור מידע
התקליטור עולה אך המחשב נתקע
המחשב לא מזהה את התיקיות בתקליטור
ניתן ליראות את התיקיות אך אי אפשר לפתוח או להעתיק אותם
המחשב מזהה תקליטור עם מידע כתקליטור ריק