שחזור מידעבתקליטורים מסוג ROM -CD גב התקליטור (הצד עם ההדפס) הוא החלק הפגיע ביותר . אין להניח או לגרור את התקליטור על צד זה. הנתונים הדיגיטליים מאוחסנים סמוך מאוד לגב התקליטור ולכן כל שריטה קלה בצד זה עלולה לפגוע בהם. זהו נזק שאינו ניתן לתיקון.

יש לאחוז בתקליטור רק אך ורק בקצותיו. השארת טביעות אצבע על פני התקליטור עלולות לגרום להפרעות בקריאתו.

קרן הלייזר קוראת את התקליטור מהמרכז לחוץ. הטבעת הפנימית במרכז התקליטור מכילה את כל המידע ביחס לתוכנו כגון סוג המידע משך הזמן וכו’. טביעת אצבע או לכלוך באזור זה יגרמו לכך שהתקליטור כלל לא יעלה.

אין להשתמש במוצרי נייר (כולל נייר לניקוי עדשות או מגבוני נייר) כדי לנקות את התקליטור. הנייר מכיל סיבי עץ העלולים לשרוט את התקליטור.

אין להשתמש בחולצה או מגבת לשם ניקוי התקליטור. סיבי בד מקרוסקופיים שנשארו על התקליטור יועברו לעדשת הלייזר בנגן ויגרמו לתקלות בקריאת כל התקליטורים. יש להשתמש אך ורק בבד מיוחד נטול סיבים.

אין לנקות את התקליטור בתנועות סיבוביות. יש לעשות זאת אך ורק בתנועות ניגוב ישרות המרכז לחוץ.

יש לנקות את התקליטור במטלית יבשה לפני השימוש בתרסיסי ניקוי.שחזור מידע

כאשר מסירים את התקליטור ממארז הפלסטיק יש לעשות זאת בזהירות וללחוץ בחוזקה על הבליטה במרכז כדי לשחרר את התקליטור. יש להימנע מכיפוף התקליטור בעת הוצאתו והפעלת לחץ מיותר על הטבעת הפנימית.

יש להשתמש אך ורק בטוש לשם סימון התקליטור. אין להשתמש בעט כדורי, עיפרון או כל חפץ חד אחר. יש גם להימנע משימוש במדבקות שעלולות לגרום, לחוסר איזון כאשר התקליטור מסתובב בנגן.